про книгу

o książce

від давніх часів до сучасності:

історико-географічний нарис 

 

Od starożytności do czasów współczesnych: esej historyczny i geograficzny

Книга містить базову інформацію з історії, географії і культури Республіки Польща, знайомить з видатними постатями, характерними традиціями і легендами. 

У довіднику лаконічно, але детально і структуровано подано систематизовану інформацію про Польщу, що допоможе зацікавленому українському Читачеві зрозуміти характер і минуле західного сусіда і скоротити десятки чи навіть сотні годин самостійних пошуків.

У книзі детально розглянуті всі питання, необхідні для іспиту на Карту Поляка або Карту Побиту.

У цій книзі Ви знайдете:

– інформацію про адміністративний устрій з мапами, прапорами і гербами, 

– історію, описану лаконічно і зрозуміло, з авторськими історичними картами на кожному етапі, з базовими і детальними хронологічними таблицями,

– опис польських можновладців з портретами Яна Матейки, 

– стислий переказ понад 40 польських легенд, 

– авторський переклад польського гімну на українську, 

– польські вислови та прислів’я, 

– традиції та характер країни і народу, 

– карта з описом культурної спадщини та об’єктів ЮНЕСКО… 

І багато-багато іншого Ви знайдете у цій праці, яку я опрацювала, сама готуючись до іспиту на Карту Поляка.

Книга представляє собою загальний курс знань про Польщу, простий і доступний для сприйняття як дорослими, так і дітьми, який водночас є практичним довідником основних даних про країну.

Корисні додатки допоможуть систематизувати і запам’ятати основні дати і події, легенди і прислів’я, а також містять детальну інформацію про різноманітні можливі стипендії, гранти, дослідницькі і волонтерські проєкти у Польщі.

Праця містить понад 400 сторінок, більше 10 додатків, 16 спеціально розроблених історичних мап (виготовлених професійним художником на замовлення), а також адміністративні мапи, карти рік і об’єктів ЮНЕСКО, понад 100 джерел, інформація про понад 100 про польських героїв і науковців, митців, інженерів, правителів та святих, нобелівських лауреатів, сучасних і легендарних видатних поляків у Польщі, в Україні та у світі.

Праця рецензована науковцями-істориками з Польщі та з України.

Книга рекомендована до друку Одеським Відділом Спілки Поляків в Україні.

Praca obejmuje ogólny kurs wiedzy o Polsce, prosty, pomocny i ciekawy jak dla dorosłych, tak i dzieci, zawierający sporo ciekawych i użytecznych tabel i map historycznych. Jest to pomoc dla osób ukraińskojęzycznych, które potrzebują poznać od zera albo usystematyzować wiedzę o Polsce, jak też dla przygotowujących się do egzaminu na Kartę Polaka lub Kartę Pobytu. 

Wszystkie pytania egzaminacyjne zostały w książce dokładnie omówione.

 Są działy z historii (największy), z geografii, kultury, są też opowieści o wybitnych Polakach, w tym o noblistach, naukowcach, artystach, o świętych i patronach. Książka będzie bardzo pożyteczna dla każdego, kto potrzebuje poznać historię kraju, ustrój administracyjny, wiedzę o wybitnych Polakach, noblistach, jak też treść znanych legend czy patriotyczne polskie piosenki, i inne ciekawe i pożyteczne informacje.

Przydatne załączniki zawierają:

– tablice chronologiczne,

poczet królów Jana Matejki z krótkim opisem każdego,

– przysłowia polskie,

– przetłumaczony przez autora hymn Polski i kilka patriotycznych piosenek i wierszy,

zestawione edukacyjne projekty dla młodzieży, informacje na temat programów międzynarodowych dla obcokrajowców, stypendiów, grantów, projektów badawczych i edukacyjnych w Polsce,

– i inne ciekawe i pożyteczne informacje.

Książka mieści:

– ponad 400 stron, 

– ponad 10 załączników, 

– 16 specjalnie opracowanych historycznych map, jak też administracyjne mapy, karty rzek i polskich obiektów UNESCO,

– ponad 40 ściśle przekazanych polskich legend,

– ponad 100 źródeł,

– informacje o ponad 100 polskich bohaterach i naukowcach, artystach, inżynierach, władcach i świętych, noblistach, nowoczesnych i legendarnych wybitnych Polakach w Polsce, w Ukrainie i w świecie.

 

Praca została zrecenzowana przez historyków z Polski i Ukrainy.

Książka rekomendowana do druku przez Związek Polaków w Odessie.

Всередині

W środku

^

Польські легенди Polskie legendy

Книга містить понад 40 стисло переданих польських легенд

W książce znajduje się ponad 40 ściśle przekazanych polskich legend.

^

документ Dokument

Книга посилається на понад 100 джерел

Książka odnosi się do ponad 100 źródeł.

^

Історичні карти Historyczne mapy

Книга містить 16 спеціально підготовлених історичних карт, а також адміністративні карти, карти річок і польських об’єктів ЮНЕСКО.

Książka zawiera 16 specjalnie opracowanych historycznych map, jak też administracyjne mapy, karty rzek i polskich obiektów UNESCO.

1 ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА

1.1 Республіка Польща Державний устрій.

Польща є парламентсько-президентською республікою з унітарною формою державного устрою. Тобто на всій території країни діє одна правова система, чинна одна Конституція. Президент є головою країни, при цьому парламент має більше повноважень. Урядом керує прем‘єр. Парламент складається з двох палат: Сейму (нижня палата – 460 депутатів) і Сенату (верхня палата – 100 сенаторів). Офіційна міжнародна назва – (Respublica Polona). Повна назва держави: Річ Посполита Польща – Республіка Польща, або польською «Rzeczpospolita Polska». Від латини «res publica» перекладається як «республіка» і означає «спільна справа». Етимологічно «Rzeczpospolita» складається з двох слів «rzecz» – «річ», «справа» і «pospolita» – «спільна». Тому по суті, «Rzeczpospolita Polska» означає «Спільна справа Польща» – «Республіка Польща». 

Сучасне державне республіканське утворення є третім за історію Польщі й існує від 1989 р. Першою Річчю Посполитою була названа велика держава, утворена землями Польської Корони і Великого Князівства Литовського за умовами Люблінської унії 28.06.1569 р. і ліквідована (розділена між собою) Росією, Прусією та Австрією у 1772-1795 рр. Це був один із перших прикладів прототипу сучасної республіки на тлі монархічної Європи. Територія держави простягалась на 990 тис. км2 (втричі більше, ніж сьогодні, у півтора рази більше за площу України) і охоплювала сучасні східноєвропейські країни – 13 

Польщу, велику частину України, Білорусь, Литву, Латвію, південну Естонію, частину західної Росії, Молдови, Словаччини. Правління державою було у значній мірі децентралізовано. Держава була полікультурною і багатоконфесійною, населення досягало 11 млн осіб [1]. При цьому країною правили здебільшого поляки, а головною офіційною релігією було католицтво. Король очолював державу, проте його повноваження були значно обмежені: державний устрій республіки з виборним королем було сформовано шляхтою при королі Генриху Валуа у 1573-1574 рр. Джерелом влади була шляхта й магнатерія різних національностей, яка складала 10% від всього населення країни [1]. Найвищим законодавчим органом був Сейм із двопалатним парламентом (Сенат і Посольська Ізба – виборці-шляхтичі), наступними за ієрархією – сеймики (зібрання шляхти). Проте з часом безперервно зростаючі апетити шляхти до влади та збагачення призвели до значного ослаблення держави, невдоволення населення і можливості сусідніх країн реалізувати імперські амбіції та припинити існування єдиної великої потужної держави у самому центрі Європи із потенціалом домінування та несприятливим прикладом республіканської влади із обмеженням повноважень короля, що становило загрозу для абсолютизму сусідніх монархій. Важливі віхи в історії краю пов‘язані з двома уніями з Литвою (Кревською у 1385 р. та Люблінською у 1569 р.) і трьома розділами Польщі (у 1772, 1793 і 1795 рр.), внаслідок яких Річ Посполита відвойовувала і втрачала значні території та захищала право на власну політичну і культурну незалежність від іноземних загарбників. 14 

Святкування першого Дня Незалежності після століття (123 років) неволі 11.11.1918 р. ознаменувалось утворенням Другої Республіки Польщі на чолі з Юзефом Пілсудським, звільненої 7.10.1918 р. маніфестом, підписаним владами заслаблих після Першої світової війни Австро-Угорщиною та Німеччиною. Було відновлено єдину державну мову та злотий як основну грошову одиницю. Хоча фактично Польща втратила незалежність вже з початком війни у вересні 1939 р., коли СРСР та Німеччина вчетверте поділили країну між собою, на конференції у Ялті 4-11.02.1945 р. керівниками держав Великої Трійки (СРСР, США і Велика Британія) було знято повноваження з керівництва Польщі. Радянський Союз не визнав Уряд Польщі у вигнанні, запропонувавши Тимчасовий уряд націанальної єдності (Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej), який невдовзі після капітуляції Німеччини 8.05.1945 р. офіційно визнали уряди США та Великої Британії (5 липня), Італії та Канади (6 – 7 липня). Після війни СРСР жорстоко нав‘язував свою політику (застосовуючи весь арсенал своїх антилюдяних методів – масові репресії, депортації та вбивства, залякування, цензуру та ін.), формуючи свій уряд у країні, тому цей період не був вільним, хоча офіційно Польща не була у складі Радянського Союзу і від 1952 р. стала соціалістичною «Польською Народною Республікою». Розчавлену двома тиранами державу було відроджено, після Другої світової війни було відновлено економіку та промисловість. Проте життя в остраху, свідомість дефіциту і жорстокої залежності від чергового «захисника» міцно закріпились у свідомості поляків на десятиліття. 

польських легенд Polskich legend

сторінок / Stron

Wszystkie pytania egzaminacyjne zostały w książce dokładnie omówione.

Są działy z historii (największy), z geografii, kultury, są też opowieści o wybitnych Polakach, w tym o noblistach, naukowcach, artystach, o świętych i patronach. Książka będzie bardzo pożyteczna dla każdego, kto potrzebuje poznać historię kraju, ustrój administracyjny, wiedzę o wybitnych Polakach, noblistach, jak też treść znanych legend czy patriotyczne polskie piosenki oraz inne ciekawe i pożyteczne informacje.

У книзі детально розглянуті всі питання, необхідні для іспиту на Карту Поляка або Карту Побиту.


У довіднику лаконічно, але детально і структуровано подано систематизовану інформацію про Польщу, що допоможе зацікавленому українському Читачеві зрозуміти характер і минуле західного сусіда і скоротити десятки чи навіть сотні годин самостійних пошуків.

Хто цього не переживав, той не знає, як важко бути серед чужих людей, не знаючи добре їхньої мови.

Анна Герман

Kto nie doświadczył, nie wie, jak trudno przebywać wśród obcych ludzi, nie znając dobrze ich języka.

Anna German

O Autorce Про автора

Авторка книги понад 10 років займається наукою, має ступінь кандидата технічних наук і досвід наукових публікацій та перемог у науково-дослідних конкурсах з інженерних дисциплін, історії, психології та педагогіки. Має 5 опублікованих книг у цих галузях і понад 60 статей.

Спеціальність інженера-будівельника сприяє точному і конкретному підходу у дослідженнях та представленні інформації Читачеві, а внаслідок значного досвіду наукової та педагогічної діяльності є знання, уміння і навички, які дозволяють ефективно структурувати значні обсяги інформації і підготовувати корисні і наочні навчальні матеріали.Autorka książki z wykształcenia jest inżynierem budownictwa i od ponad 10 lat zajmuje się nauką. Posiada stopień doktorski oraz doświadczenie w publikacjach naukowych i zwycięstwach w konkursach naukowo-badawczych z dyscyplin inżynierskich, historii, psychologii i pedagogiki. Ma 5 opublikowanych książek z tych dziedzin i ponad 60 artykułów w j. angielskim, polskim, ukraińskim.

Specjalność inżyniera budownictwa przyczynia się do dokładnego i konkretnego podejścia do badań i prezentacji informacji Czytelnikowi, a doświadczenie w działalności naukowej i pedagogicznej pozwala skutecznie ustrukturyzować znaczne ilości informacji i przygotować przydatne i wizualne materiały edukacyjne.Ця книжка є чудовою допомогою для україномовних людей, яким потрібно вивчити з нуля або систематизувати свої знання про Польщу. Також це ідеальна пропозиція для людей, які готуються до іспиту на Карту Поляка або Карту Побиту.

Książka ta to świetna pomoc dla osób ukraińskojęzycznych, które potrzebują poznać od zera albo usystematyzować wiedzę o Polsce. Jest to też doskonała propozycja dla osób przygotowujących się do egzaminu na Kartę Polaka lub Kartę Pobytu. 

Nadzieja Jurkowska

10% na KSIĄŻKI

w przedsprzedaży

Możesz mieć książkę w domu, zanim trafi ona do dystrybucji!

W dodatku 10% taniej!

Zasubskrybuj nasz newsletter, będziemy Cię informować o nowościach!